Welkom

Dank voor het bezoek aan deze website, waardoor u de gelegenheid krijgt kennis te maken met de visie en activiteiten van Maat Management. Neem gerust na het lezen van deze website contact op voor verdere vragen of kennismaking.

Maat Management – geleid door Marjolijn Keesmaat – heeft als centrale waarde dat mensen vanuit hun eigen uniciteit recht hebben op kwaliteit van leven. Deze kwaliteit krijgen zij – of ze nu cliënt of medewerker zijn – door de regie over hun leven/werk zoveel mogelijk zelf in handen te hebben.

Door het nemen van de regie komt de mens in balans met zichzelf, zijn directe omgeving, de organisatie waarin hij werkt en met de samenleving. De basis voor duurzaam samenleven is hiermee gelegd.

Maat Management werkt voornamelijk in de social profit, waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid, primaire proces en bedrijfsvoering met elkaar in evenwicht gebracht worden, Vandaaruit ontstaan een bloei en groei voor mens en organisatie midden in een zich verder ontwikkelende samenleving.

Vanuit deze visie is Maat Management meer dan ooit gereed voor de transformatie die rond 2015 zobelangrijk is geworden.