Advisering


Advisering op het gebied van :
  • keuzes ten aanzien van de strategische positionering – de richting -  van de organisatie;
  • ten aanzien van aansturing van een organisatie;
  • ten aanzien van de gewenste kwaliteit van aansturing van een organisatie;
  • omgaan met conflictsituaties.

Binnen een GGD, welzijnsorganisaties, ministerie van justitie en het ministerie van defensie alsmede een aantal gezondheidszorgorganisaties is adviserend gewerkt ten behoeve de bewindspersonen en besturen / toezichthouders.