Begeleiding


Begeleiding op individueel niveau:
Op individueel niveau is veel begeleiding gegeven aan: medewerkers op (eind) verantwoordelijke posities in organisatie ( profit en non- profit) die: uit balans geraakt zijn binnen hun organisatie of die een eerder gemaakte arbeidskeuze niet langer kunnen volhouden;in conflicten zijn binnen de organisatie; vluchtelingen; drugsverslaafden; (jeugdige) prostituees. interim-managers gedurende opdrachten (zgn. schaduwmanagement).

 

Begeleiding van teams en processen binnen organisaties: Begeleiding bij het leren keuzes maken als team c.q. organisatie; omgaan met opgedane onplezierige ervaringen binnen het team bijv. na machtsmisbruik, fraude, zeer dominante leidinggevenden; leren omgaan met veranderende omgevingen.

 

Branches waarbinnen deze begeleidingen plaats gevonden hebben zijn o.a.: welzijnsorganisatie; GGZ, Thuiszorg, VG sector; defensie; justitie (gevangeniswezen en TBS); verslavingszorg; welzijnswerk.