Commissariaten en toezicht

Private organisaties hebben de laatste jaren steeds meer een professioneel toezicht gekregen. Het – gezonde – spanningsveld tussen bestuurder en toezichthouders is blijvend onderwerp van studie, van waaruit een bijdrage geleverd wordt aan de verdere professionalisering.

De principes van Good Governance zijn uitgangspunt van al het handelen.

 

Als gecertificeerd commissaris zijn toezichthoudende taken uitgevoerd bij:

woningcorporatie; gezondheidszorginstellingen; welzijnsinstellingen.