Crisismanagement

 

Crisissen die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen o.a. ten gevolge van ernstige onderlinge conflicten en /of door een gebrek aan daadkrachtige aansturing en beleidskeuzes door de jaren heen komen geregeld voor.

 

Omdat de continuïteit van het primaire proces waar cliënten van afhankelijk zijn van groot belang is, wordt extra sensitiviteit van de top verwacht voor going concern, behouden van de vele goede elementen, terwijl de oorzaken van de crisis aangepakt worden en veranderingen ingezet kunnen worden.

 

Door de loop der jaren is een werkwijze ontwikkeld waar de beheersing c.q. oplossen van de crisis, going concern en een doorzicht naar de toekomst toe centraal staan. Het is een uiterst fragiel proces waarbij – soms pijnlijke - beslissingen genomen dienen te worden in het belang van de cliënten en van de organisatie. De kwaliteit van de aanwezige medewerkers kan daarbij optimaal benut of uitgebreid worden.

 

De aard van de aangetroffen crisissen zijn velerlei. Te noemen zijn: vertrouwensbreuk tussen RvT, bestuurder en managementteam; zeer grote financiële verliezen na grote bouwtrajecten, gebrek aan controle op de gehele bedrijfsvoering; onderlinge conflicten n.a.v. de gekozen koers; ernstig verlies van vertrouwen na machtsmisbruik door management/ manager; misbruik van cliënten; integriteitvraagstukken zoals fraude, manipulatie, mishandeling; veelvuldige directiewisseling; ontreddering in een organisatie na een aanwijzing van de inspectie.

 

Aan deze processen is als statutair bestuurder of divisiedirecteur leidinggeven bij: GGZ en verslavingszorg, Instellingen voor gehandicapten (LG en VG), TBS,  instellingen voor verpleging en verzorging, thuiszorg, instelling voor jeugddetentie, medisch laboratorium. Welzijnsorganisaties en Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Justitie.