Profiel

 

 

Met een verwonderde, nieuwsgierige en lerende blik sta ik in het leven en daarmee ook in mijn werk. Een terugkerende schaterlach van de medewerkers over de gangen en de reacties van cliënten hierop geeft inspiratie om in de meest lastige situaties verder te gaan. Inspiratie over brengen op mensen is een belangrijk kenmerk binnen mijn werken. Het typeert mijn visie op mens en organisatie. Elan (terug)brengen vind ik dan ook erg belangrijk. Het laten ervaren hoe de soms lang bestaande blokkades opgeheven kunnen worden geeft kracht, lef en moed aan medewerkers om door te gaan en de doelen te gaan bereiken voor henzelf als persoon, als professional en in organisaties. Plezier en zingeving bij cliënten om op hun wijze medewerkers te stimuleren het goede met en voor hen te doen.

 

De combinatie van mijn ervaringen binnen en met verschillende culturen, begeleidingen van mensen in soms zeer moeilijke (levens- of werk)omstandigheden gecombineerd met de benodigde (gedrags)wetenschappelijke studies zijn belangrijke bouwstenen voor mijn huidig functioneren. Deze ervaringen zijn onder andere verkregen bij fusies, de-fusering(ontvlechting), strategie ontwikkeling, organisatie – inrichting (ook de fysieke bebouwde inrichting), herontwerp van het primaire proces, het afwenden van financiële en (zorg)inhoudelijke crisissen, oplossen van grote integriteitvraagstukken.

 

Professionaliteit binnen de opdrachten wordt onderschreven door het actieve lidmaatschap van de orde van organisatie adviseurs (OOA). Uitgevoerde en uit te voeren opdrachten vallen dan ook binnen door deze organisatie opgestelde en aanvaarde gedragscodes, waarmee de ingebrachte kwaliteit toetsbaar is voor de opdrachtgever.