Verandermanagement

Samen met de opdrachtgever en medewerkers zoeken naar de juiste doelen, het uitstippelen van de wegen die daar naar toe leiden en ondertussen het goede van de medewerkers behouden en uitbreiden. Het faciliteren van een prettige werkbaar werkklimaat daarbij is van belang. Dit alles kan alleen gerealiseerd worden, wanneer de belangen van de cliënt en de professionaliteit van de organisatie c.q. medewerker centraal staan. Het betrekken van de cliënt c.q. cliëntsysteem hierbij is onmisbaar en daarmee zeer vruchtbaar gebleken.

 

Deze trajecten zijn zowel op het niveau van statutair bestuurder als op het niveau van divisiedirecteur gerealiseerd bij o.a.: GGZ; TBS; GGD; Instelling voor gehandicapten; Thuiszorg; Interne arbodienst van een universiteit.